Warning: Creating default object from empty value in /home/kamonaiz/public_html/dom-projekt/index.php on line 82
Drvo

Prodaja građevinskog materijala
LAMPERIJA
Dimenzija : 11 x 90 x 4000 mm
Pakiranje : 10 dasaka u paketu
1 paket = 3,6 m2
66 paketa u paleti
1 paleta = 237,60 m2
Obrada : Soft line
Zaobljeni rub, po tri uzdužna utora protiv uvijanja s donje strane
Prodaja građevinskog materijala
LAMPERIJA OPAŽ / DEBELA LAMPERIJA / BRODSKI POD SA FALCOM
POD SA FALCOM
Dimenzija : 20 x 90/120 x 4000 mm
Pakiranje : 5 dasaka u paketu
1 paket = 1,8 /2,4 m2
paketa u paleti: 77 / 63
1 paleta = 138,60 / 151,200 m2
Obrada : Soft line
Zaobljeni rub, po tri uzdužna utora protiv uvijanja s donje strane
Prodaja građevinskog materijala
BRODSKI POD
Dimenzija : 20 x 90/120 x 4000 mm
Pakiranje : 5 dasaka u paketu
1 paket = 1,8 m2/ 2,4 m2
paketa u paleti 77 / 63
1 paleta = 138,60, / 151,200 m2
Obrada : Glatko lice (gornja površina)
Po tri uzdužna utora protiv uvijanja s donje strane
Prodaja građevinskog materijala
BRODSKI POD «V PROFIL»
Dimenzija : 20 x 120 x 4000 mm
Pakiranje : 5 dasaka u paketu
1 paket = 2,4 m2
paketa u paleti 63
1 paleta = 151,20
Obrada : Glatko lice (gornja površina) sa V utorom
Po tri uzdužna utora protiv uvijanja s donje strane
BRODSKI POD «V PROFIL»
BRODSKI POD «V PROFIL»
Dimenzija : 40 x 120 x 4000 mm
Pakiranje : 2 dasake u paketu
1 paket = 0,96 m2
Obrada : Glatko lice s obje strane (hodno-vidni dio)
POLUOBLICE / BRUNARICE
POLUOBLICE / BRUNARICE
Dimenzija : 25 x 120 x 4000 mm
Pakiranje : 4 daske u paketu
1 paket = 1,92 m2
63 paketa u paleti
1 paleta = 120,96 m2
Obrada : Glatko lice (gornja površina)
Po tri uzdužna utora protiv uvijanja s donje strane
POLUOBLICE / BRUNARICE
POLUOBLICE / BRUNARICE
Dimenzija : 40 x 120 x 4000 mm
Pakiranje : 2 daske u paketu
1 paket = 0,96 m2
Obrada : Glatko lice (gornja površina)
Po tri uzdužna utora protiv uvijanja s donje straneKARAKTERISTIKE

Sva roba je kvalitetno obrađena i umjetno sušena na 10 do 12 % vlage. Uzdužni utori sa donje strane pojedinog profila sprečavaju uvijanje robe.