Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak:
 07.00 - 16.00
Subota:
 07.00 - 14.00 

Građevinski materijal
Skladište 1

Zagrebačka 228,
Trstenik Nartski
tel./fax: 01/2760-850

Građevinski materijal
Skladište 2

Bjelovarska 115,
Lukarišće - Dugo Selo
tel./fax: 01/2763-304
Komercijala
tel./fax: 01/2755-060

Izvođenje građevinskih
radova i prodaja stanova

Mob.: 091/2751046

Legalizacija objekata
i energetsko certificiranje

Mob.: 091/2751046


Prodaja građevinskog materijala

Solarni sustav je pretvarač direktnog difuzionog sunčevog zračenja u toplinu. Ta toplina je skupljena preko solarnog kolektora te se preko izmjenjivača topline predaje vodi u spremniku. Tako zagrijana voda koristi se dalje u kuhinji, kupaonici ili se akumulira u spremnike kako bi se kasnije mogla koristiti za dogrijavanje.Ovaj oblik grijanja sanitarne vode preporučujemo jer:


•    Energija sunca je stalna.
•    Energija sunca je ekološki čista i besplatna.
•    Troškovi ugradnje sustava su mali u odnosu na vijek eksploatacije i samo se jednom plaćaju kod ugradnje.
•    Uloženu investiciju vraćate za dvije do pet godina

Solarni sustav sastoji se od solarnog kolektora koji se nalazi na krovu, spremnika vode  i regulacije. U takvom zatvorenom sistemu koristi se pumpa za cirkulaciju solarne tekućine koja prenosi skupljenu energiju do spremnika te ju preko izmjenjivača topline predaje vodi u spremniku. Generalno gledano može se ovisno o vrsti i kvaliteti sustava uštediti od 40-60% energije za pripremu tople vode. Vrlo važno kod solarnih sustava je kolike su naše potrebe za energijom, kolika je površina kolektora, koliko energije kolektori koje želimo ugraditi mogu proizvesti, sistem i veličina spremnika te kvaliteta regulacije i njezina povezanost sa sustavom grijanja.


Fotonaponske ćelije sastoje se od dva različito nabijena poluvodiča između kojih, kada su izloženi svijetlu, teče elektricitet. Zatvorimo li strujni krug između solarnog kolektora i nekog potrošača, npr svijetiljke, struja će poteći i potrošač će biti opskrbljen el.energijom, odosno naša svijetiljka će zasvijetliti.

Fotonaponski moduli obavljaju pretvaranje sunčeve energije u električnu. Sastavljani od solarnih stanica koje su takvog oblika i izrade da su zaštićene od bilo kojeg vremenskog utjecaja. Moduli dolaze uokvireni aluminijem ili bez okvira.

Solarni regulatori DC napona
pretvaraju promjenjljivi istosmjerni napon solarnih modula u precizno kontrolirane napone kojima se puni i održava baterija te napajaju istosmjerna trošila. Napon baterije automatski se podešava ovisno o tipu, stanju napunjenosti i temperaturi baterije, dok se napon trošila održava konstantnim.

Kod Solarnih ACU-baterija najvažniji su povećana izdržljivost u cikličkom režimu i što veći stupanj djelovanja, odnosno da je što manja razlika između dobivene energije iz baterije tijekom pražnjenja i utrošene energije tijekom punjenja.

DC/AC pretvarač je mikroprocesirani izmjenjivač superiornih tehničkih karakteristika. Svi izmjenjivači imaju izlazni napon sinusnog valnog oblika te stabilnog iznosa i frekvencije čime je omogućeno napajanje osjetljivih trošila. Sposobnost vremenski ograničenih preopterećenja omogućava napajanje trošila s velikim startnim strujama.


Možemo Vam ponuditi:

•    Izradu nove projektno tehničke dokumentacije sa izborom opreme. 
•    Projektnu dokumentaciju sa tehničkim promjenama i poboljšanjima na postojećim starim sistemima.
•    Glavne izvođačke radove.
•    Radove na rekonstrukciji i remontu.
•    Servis postojećih dijelova i zamjena dotrajalih.
•    Sve potrebne uređaje.